Julkaistu Jätä kommentti

Mitä ovat pyykinpesuaineen tensidit?

Ekologisuus on pyykinpesussa tärkeää. Mutta on tietysti tärkeää, että pyykki on pesun jälkeen myös puhdasta.
Tensideillä on tärkeä rooli pesu- ja puhdistusaineissa. Ne pystyvät poistamaan tehokkaasti likaa tekstiileistä. Mutta mistä itse asiassa puhutaan, kun puhutaan tensideistä? Kokosimme yleisimmät tensideihin liittyvät kysymykset ja vastasimme niihin.

Mitä ovat tensidit?

Yksinkertaistettuna: tensidi on pesuaineen pesevä ainesosa.

Tensidi on pinta-aktiivinen aine. Veden pintajännityksen pienentäminen tehostaa pesuaineen kykyä poistaa likaa. Tensidejä käytetäänkin laajalti parhaiten toimivissa pyykinpesu-, astianpesu- ja yleispuhdistusaineissa.

Ovatko kaikki tensidit samanlaisia?

Eivät ole. Tensidit voidaan jaotella neljään eri lajiin; ionittomiin, anionisiin, kationisiin ja amfoteerisiin. Näillä kaikilla on eri ominaisuudet ja ne vaikuttavat myös pyykinpesussa eri tavoin.

Sekä saippua, että erinomaisesta pesutehostaan tunnetut sulfaatit kuuluvat samaan, hyvin likaa irrottavaan anionisten tensidien ryhmään. Mikäli siis haluaa välttää sulfaatteja mutta haluaa niiden pesutehon, voi käyttää ympäristöystävällistä saippuatensidejä sisältävää pyykinpesuainetta. Tällaisia ovat esimerkiksi kaikki Gaarnan pyykinpesujauheet.

Ovatko tensidit luonnollisia?

Tensidejä on olemassa sekä luonnollisia, että synteettisiä. Saippua on yksi vanhimmista luonnollisista tensideistä, jonka pesuaineteollisuus on korvannut lähes täysin synteettisillä tensideillä.

Ennen synteettisiä tensidejä pesuaktiivisena aineena käytettiin saippuaa, jota valmistetaan kasvi- tai eläinrasvoista lipeän avulla. Kotimainen Gaarna valmistaa pyykinpesuaineen tensidit luonnollisesta ja vegaanisesta pyykkisaippuasta. Tämä mahdollistaa sen, että ekologiseen pyykinpesuaineeseen on saatu synteettisen pesuaineen teho.

Ovatko tensidit ekologisia?

Kaikki Suomessa pesuaineissa käytettävät tensidit ovat biohajoavia. Tämä EY:n pesuaineasetuksen vaatimus (648/2004) on ollut voimassa lokakuusta 2005 alkaen.

Mitä jos pyykinpesuaineesta puuttuu tensidit?

Tensidit ovat pesuaineen pesevä ainesosa, joka irrottaa tekstiileistä myös liukenemattoman lian, kuten hiukkaslian ja rasvatahrat. Ilman tensidejä ekologinen pyykinpesuaine saattaa purra vain liukenevaan likaan, jolloin pesuteho jää vajaaksi.

Tensidien toiminta perustuu niiden molekyylirakenteeseen. Niissä on rasvahakuinen häntä ja vesihakuinen pää. Tensidimolekyylin rasvahakuinen häntä hakeutuu rasvalikaan päin ja vesihakuinen pää hakeutuu veteen päin. Kun tensidimolekyylit ovat peittäneet rasvalian, likahiukkanen irtoaa pesuveteen, koska tensidin vesihakuiset päät hakeutuvat nimensä mukaisesti veteen.

Riittävätkö pelkät tensidit pyykin puhtaaksi saamiseen?

Eivät välttämättä. Esimerkiksi saippuapesu ei riitä puhdistamaan tekstiilejä jos veden laatu on liian kova. Liian kova vesi yhdessä saippuan kanssa muodostaa kalkkisaippuaa joka ei pese, vaan saostuu. Tällöin tensidit tarvitsevat rinnalleen vettä pehmentäviä ainesosia.

Vettä voidaan pehmentää luonnollisesti esimerkiksi erilasten suolojen avulla. Luonnollisia saippua- tensidien puhdistuskykyä tehostavia aineita ovat ovat muunmuassa pesusooda, ruokasooda ja merisuola.

* * *

Suomessa on mahdollista ostaa monenlaisia ekopesuaineita. Ekologisia pyykinpesuaineita ostaessa kannattaa kuitenkin katsoa, että pesuaine sisältää myös pesevää ainetta, kuten tensidejä. Näin pyykinpesusi on jatkossakin paitsi ekologista myös tehokasta.

Julkaistu Jätä kommentti

Gaarna Ekoyrittäjät RY:n hallitukseen

Suomen Ekoyrittäjät

Ekoyrittäjien toiminta ja tavoitteet ovat linjassa Gaarnan arvojen ja ekoeettisten periaatteiden kanssa. Suomen Ekoyrittäjien hallituksen jäsenenä Gaarna on sitoutunut toiminnassaan yhdistyksen periaatteisiin (periaatteet on kirjattu alle Suomen Ekoyrittäjien sivuilta 13.9.2020). Gaarnan perustaja, Sini Kervinen, toimii yhdistyksen varaapuheenjohtajana.

 • Tarpeellisuus – Tuote tai palvelu ei luo kysyntää keinotekoisesti, vaan vastaa olemassa olevaan tarpeeseen pyrkien jopa vähentämään kokonaiskulutusta. Parhaimmillaan se korvaa vahingollisen tuotteen tai palvelun.
 • Tuotanto – Tuotannossa ei käytetä uhanalaisista eläin- tai kasvilajeista peräisin olevia raaka-aineita. Tuotannossa ei käytetä eläinkokeita ja vältetään saastuttamista ja uusiutumattomien luonnonvarojen käyttöä.
 • Energia – Tuotteen valmistus ja käyttäminen sekä havittäminen käyttää mahdollisimman vähän energiaa. Energia tuotetaan tavalla, joka tukee kestävää kehitystä.
 • Kuljetus – Kuljetuksissa pyritään välttämään energian tuhlausta. Tuotanto tapahtuu mahdollisimman lähellä kuluttajaa, ja tuote kuljetetaan mahdollisimman vähän saastuttavalla tavalla.
 • Materiaalit – Tuotteessa käytetään ympäristölle vähiten haitallisia aineita ja tuotantomenetelmiä sekä suositaan uusiutuvia materiaaleja.
 • Pakkaus – Tuotteet eivät aiheuta tarpeettomia jätteitä esim. liiallisen pakkaamisen tai pakkauksen lyhyen käyttöiän takia.
 • Käyttäjäläheisyys – Tuotteen mittasuhteet ovat inhimilliset; pieni on kaunista. Tuote on korjattavissa ja korjaukset voi tehdä itse. Tuote on käyttäjälle turvallinen
 • Kierrätys – Käyttöikänsä jälkeen tuotteen materiaali voidaan kierrättää uudelleenkäyttöön tai hävittää haitattomasti. Itse tuotteeseen käytetään kierrätettyä materiaalia.
 • Käyttöikä – Tuote on kestävä, eikä riipu muodin vaihteluista. Ei turhia kertakäyttötuotteita.
 • Sosiaalisen vastuun kriteerit:
  – Kaikkien yrityksen työntekijöiden kuuleminen yrityksen päätöksenteossa ja tavoitteiden määrittelemisessä.- Työntekijöiden oikeudenmukainen kohtelu ja hyvinvoinnista huolehtiminen.
  – Mahdollisuuksien luominen vähemmistöille.
  – Inhimillisten arvojen kuten luovuus, tuottavuus, itsekunnioitus, vastuullisuus ja tasa- arvo, vaaliminen.
  – Kestävän kehityksen edistäminen yhteiskunnassa, mahdollisuuksien mukaan niin omassa toimintaympäristössä kuin kansainvälisestikin. Esim. oikeudenmukainen kaupankäynti kehitysmaiden kanssa.
  – Totuudenmukainen tiedottaminen sidosryhmille ja julkisuuteen.
  – Yritys arvostaa säästäväisyyttä toiminnassaan.

Suomen ekoyrittäjät RY:n tarkoituksena on edistää ympäristövastuullista pientä ja keskisuurta yritystoimintaa. Yhdistyksen jäsenet ovat sitoutuneet noudattamaan toiminnassaan vastuullisen yritystoiminnan ekoeettisiä periaatteita. Voit lukea Suomen Ekoyrittäjistä lisää tästä >>