Julkaistu Jätä kommentti

Mitä ovat pyykinpesuaineen tensidit?

Ekologisuus on pyykinpesussa tärkeää. Mutta on tietysti tärkeää, että pyykki on pesun jälkeen myös puhdasta.
Tensideillä on tärkeä rooli pesu- ja puhdistusaineissa. Ne pystyvät poistamaan tehokkaasti likaa tekstiileistä. Mutta mistä itse asiassa puhutaan, kun puhutaan tensideistä? Kokosimme yleisimmät tensideihin liittyvät kysymykset ja vastasimme niihin.

Mitä ovat tensidit?

Yksinkertaistettuna: tensidi on pesuaineen pesevä ainesosa.

Tensidi on pinta-aktiivinen aine. Veden pintajännityksen pienentäminen tehostaa pesuaineen kykyä poistaa likaa. Tensidejä käytetäänkin laajalti parhaiten toimivissa pyykinpesu-, astianpesu- ja yleispuhdistusaineissa.

Ovatko kaikki tensidit samanlaisia?

Eivät ole. Tensidit voidaan jaotella neljään eri lajiin; ionittomiin, anionisiin, kationisiin ja amfoteerisiin. Näillä kaikilla on eri ominaisuudet ja ne vaikuttavat myös pyykinpesussa eri tavoin.

Sekä saippua, että erinomaisesta pesutehostaan tunnetut sulfaatit kuuluvat samaan, hyvin likaa irrottavaan anionisten tensidien ryhmään. Mikäli siis haluaa välttää sulfaatteja mutta haluaa niiden pesutehon, voi käyttää ympäristöystävällistä saippuatensidejä sisältävää pyykinpesuainetta. Tällaisia ovat esimerkiksi kaikki Gaarnan pyykinpesujauheet.

Ovatko tensidit luonnollisia?

Tensidejä on olemassa sekä luonnollisia, että synteettisiä. Saippua on yksi vanhimmista luonnollisista tensideistä, jonka pesuaineteollisuus on korvannut lähes täysin synteettisillä tensideillä.

Ennen synteettisiä tensidejä pesuaktiivisena aineena käytettiin saippuaa, jota valmistetaan kasvi- tai eläinrasvoista lipeän avulla. Kotimainen Gaarna valmistaa pyykinpesuaineen tensidit luonnollisesta ja vegaanisesta pyykkisaippuasta. Tämä mahdollistaa sen, että ekologiseen pyykinpesuaineeseen on saatu synteettisen pesuaineen teho.

Ovatko tensidit ekologisia?

Kaikki Suomessa pesuaineissa käytettävät tensidit ovat biohajoavia. Tämä EY:n pesuaineasetuksen vaatimus (648/2004) on ollut voimassa lokakuusta 2005 alkaen.

Mitä jos pyykinpesuaineesta puuttuu tensidit?

Tensidit ovat pesuaineen pesevä ainesosa, joka irrottaa tekstiileistä myös liukenemattoman lian, kuten hiukkaslian ja rasvatahrat. Ilman tensidejä ekologinen pyykinpesuaine saattaa purra vain liukenevaan likaan, jolloin pesuteho jää vajaaksi.

Tensidien toiminta perustuu niiden molekyylirakenteeseen. Niissä on rasvahakuinen häntä ja vesihakuinen pää. Tensidimolekyylin rasvahakuinen häntä hakeutuu rasvalikaan päin ja vesihakuinen pää hakeutuu veteen päin. Kun tensidimolekyylit ovat peittäneet rasvalian, likahiukkanen irtoaa pesuveteen, koska tensidin vesihakuiset päät hakeutuvat nimensä mukaisesti veteen.

Riittävätkö pelkät tensidit pyykin puhtaaksi saamiseen?

Eivät välttämättä. Esimerkiksi saippuapesu ei riitä puhdistamaan tekstiilejä jos veden laatu on liian kova. Liian kova vesi yhdessä saippuan kanssa muodostaa kalkkisaippuaa joka ei pese, vaan saostuu. Tällöin tensidit tarvitsevat rinnalleen vettä pehmentäviä ainesosia.

Vettä voidaan pehmentää luonnollisesti esimerkiksi erilasten suolojen avulla. Luonnollisia saippua- tensidien puhdistuskykyä tehostavia aineita ovat ovat muunmuassa pesusooda, ruokasooda ja merisuola.

* * *

Suomessa on mahdollista ostaa monenlaisia ekopesuaineita. Ekologisia pyykinpesuaineita ostaessa kannattaa kuitenkin katsoa, että pesuaine sisältää myös pesevää ainetta, kuten tensidejä. Näin pyykinpesusi on jatkossakin paitsi ekologista myös tehokasta.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.