Julkaistu Jätä kommentti

Gaarna Ekoyrittäjät RY:n hallitukseen

Suomen Ekoyrittäjät

Ekoyrittäjien toiminta ja tavoitteet ovat linjassa Gaarnan arvojen ja ekoeettisten periaatteiden kanssa. Suomen Ekoyrittäjien hallituksen jäsenenä Gaarna on sitoutunut toiminnassaan yhdistyksen periaatteisiin (periaatteet on kirjattu alle Suomen Ekoyrittäjien sivuilta 13.9.2020). Gaarnan perustaja, Sini Kervinen, toimii yhdistyksen varaapuheenjohtajana.

 • Tarpeellisuus – Tuote tai palvelu ei luo kysyntää keinotekoisesti, vaan vastaa olemassa olevaan tarpeeseen pyrkien jopa vähentämään kokonaiskulutusta. Parhaimmillaan se korvaa vahingollisen tuotteen tai palvelun.
 • Tuotanto – Tuotannossa ei käytetä uhanalaisista eläin- tai kasvilajeista peräisin olevia raaka-aineita. Tuotannossa ei käytetä eläinkokeita ja vältetään saastuttamista ja uusiutumattomien luonnonvarojen käyttöä.
 • Energia – Tuotteen valmistus ja käyttäminen sekä havittäminen käyttää mahdollisimman vähän energiaa. Energia tuotetaan tavalla, joka tukee kestävää kehitystä.
 • Kuljetus – Kuljetuksissa pyritään välttämään energian tuhlausta. Tuotanto tapahtuu mahdollisimman lähellä kuluttajaa, ja tuote kuljetetaan mahdollisimman vähän saastuttavalla tavalla.
 • Materiaalit – Tuotteessa käytetään ympäristölle vähiten haitallisia aineita ja tuotantomenetelmiä sekä suositaan uusiutuvia materiaaleja.
 • Pakkaus – Tuotteet eivät aiheuta tarpeettomia jätteitä esim. liiallisen pakkaamisen tai pakkauksen lyhyen käyttöiän takia.
 • Käyttäjäläheisyys – Tuotteen mittasuhteet ovat inhimilliset; pieni on kaunista. Tuote on korjattavissa ja korjaukset voi tehdä itse. Tuote on käyttäjälle turvallinen
 • Kierrätys – Käyttöikänsä jälkeen tuotteen materiaali voidaan kierrättää uudelleenkäyttöön tai hävittää haitattomasti. Itse tuotteeseen käytetään kierrätettyä materiaalia.
 • Käyttöikä – Tuote on kestävä, eikä riipu muodin vaihteluista. Ei turhia kertakäyttötuotteita.
 • Sosiaalisen vastuun kriteerit:
  – Kaikkien yrityksen työntekijöiden kuuleminen yrityksen päätöksenteossa ja tavoitteiden määrittelemisessä.- Työntekijöiden oikeudenmukainen kohtelu ja hyvinvoinnista huolehtiminen.
  – Mahdollisuuksien luominen vähemmistöille.
  – Inhimillisten arvojen kuten luovuus, tuottavuus, itsekunnioitus, vastuullisuus ja tasa- arvo, vaaliminen.
  – Kestävän kehityksen edistäminen yhteiskunnassa, mahdollisuuksien mukaan niin omassa toimintaympäristössä kuin kansainvälisestikin. Esim. oikeudenmukainen kaupankäynti kehitysmaiden kanssa.
  – Totuudenmukainen tiedottaminen sidosryhmille ja julkisuuteen.
  – Yritys arvostaa säästäväisyyttä toiminnassaan.

Suomen ekoyrittäjät RY:n tarkoituksena on edistää ympäristövastuullista pientä ja keskisuurta yritystoimintaa. Yhdistyksen jäsenet ovat sitoutuneet noudattamaan toiminnassaan vastuullisen yritystoiminnan ekoeettisiä periaatteita. Voit lukea Suomen Ekoyrittäjistä lisää tästä >>

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.